Donează


Beneficiar Sponsorizare

 

ASOCIAȚIA DE TINERET PENTRU PRIETENIE ȘI EDUCAȚIE, înscris în Registrul Entităților și Fundațiilor cu nr.  000000000000000000000041522553, la data de 05.02.2020, cu sediul în Cluj-Napoca,   localitatea Florești, Str. Eroilor nr. 124, Bloc C2, Scara 1, Ap. 16, înscrisă în Registrul Special al Judecătoriei Cluj, sub nr. 12903/CC din data de 2.11.2017, având Codul de Înregistrare Fiscală 38573420 , cont bancar RO84 CARP 0451 0137 2677 RO01, deschis la Patria Bank, reprezentată prin Kristof Lajos, în calitate de Preşedinte a Consiliului Director in calitate de BENEFICIAR

Become a Patron!